הפרדה בין דסקטופ לטבלט

הפרדה בין טבלט למובייל

הסכם שימוש ומדיניות פרטיות

אנחנו ב handsoff.co.il ( “אנחנו” או “אנו” ) מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המשתמשים שלנו ( “אתן/ם” או “את/ה” ). מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם באמצעות השימוש באתר שלנו ובאפליקציה שלנו (ביחד: “השירותים”;).

מדיניות פרטיות זו היא חלק מהסכם הרישיון למשתמש הקצה שלנו, והיא משולבת במסמך זה על דרך הפניה.

אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות.

על ידי השימוש בשירותים שלנו, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם בשירותים מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות פרטיות זו.

במדיניות הפרטיות הזו אתם תקראו על:

איזה סוג מידע אנו אוספים, כיצד אנו אוספים את המידע שלכם, איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים, עם מי אנו חולקים את המידע, ולאיזו מטרה, לכמה זמן אנחנו שומרים את המידע שאנו אוספים, איך אנחנו מגנים על המידע שלכם, איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות שיווק, איך ליצור איתנו קשר.

אנחנו אוספים שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים שלנו.

סוג המידע הראשון הוא מידע בלתי מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי המתייחס למשתמש(ים), אשר עשוי להיות ניתן להשגה או שנאסף על ידי השימוש של המשתמש בשירותים (“מידע שאינו איש”). 

אנחנו לא מודעים לזהות של המשתמש ממנו המידע שאינו אישי נאסף. מידע שאינו אישי אשר נאסף יכול שיכלול את המידע של השימוש המצטבר שלכם ואת המידע הטכני שמועבר על ידי המכשיר שלכם, כולל מידע על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שהמכשיר שלכם משתמש בו, העדפת שפה, זמן גישה ושם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לשירותים, וכו… ), על מנת לשפר את הפונקציונליות של השירותים שלנו.

הסוג השני של המידע הוא מידע המאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה אדם פרטי, או אשר במאמץ סביר עשוי לזהות אדם פרטי (“המידע האישי”). 

המידע האישי אותו אנו אוספים באמצעות השירותים שלנו כולל מידע אשר מוגש ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת מגורים; מספר זהות; חתימה; מספר הביטוח הסוציאלי; מספר דרכון; עותק של כרטיס הזהות והדרכון של המשתמש; מספר חשבון בנק; אמצעי תשלום; ומידע כספי אחר שייתכן שנצטרך על מנת לספק את השירותים שלנו (לדוגמא, פרטים לגבי ההכנסה השנתית שלך, ניסיון בהשקעות, וכו..;).

אנו עשויים גם לאסוף מידע אישי מהמכשיר שלך (לדוגמא, נתוני מיקום גאוגרפיים, כתובת IP) ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו.. ;).

אם אנו משלבים מידע אישי עם מידע שאינו אישי, המידע המשולב יטופל כמידע אישי כל עוד הוא ממשיך להיות משולב.

איך אנחנו אוספים מידע ישנן שתי שיטות עיקריות שאנו משתמשים בהן בכדי לאסוף מידע:

אנו אוספים מידע באמצעות השימוש שלכם בשירותים. במילים אחרות, כאשר אתם משתמשים בשירותים שלנו אנו מודעים לכך ועשויים לאסוף את המידע המתייחס לאותו שימוש, באופן עצמאי או בעזרת שירותי צד שלישי כמפורט להלן.

אנו אוספים את המידע שאתם מספקים לנו בהתנדבות. לדוגמא, אנו אוספים מידע אישי שאתם מספקים בעת הרישום וכאשר אתם משתמשים בשירותים. בנוסף, ייתכן שאתם תחלקו איתנו כתובות דוא”ל של החברים או המכרים שלכם על מנת להודיע להם על השקעה שעשויה לעניין אותם.

איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים

אנו משתמשים ומשתפים את המידע האישי בדרכים המתוארים במדיניות פרטיות זו.

המידע האישי ייחשף לצד שלישי רק במידה הנדרשת לצורך המסוים, כפי שנקבע במדיניות פרטיות זו, ובמקרה כזה אנו דורשים מהצד השלישי הרלוונטי להסכים לעבד את המידע הזה בהתאם למדיניות הפרטיותשלנו.

בנוסף למטרות המנויות לעיל, המידע האישי שאנו אוספים משמש גם למטרות הבאות:

  • להגדיר את החשבון שלכם ולספק את השירותים שלנו;
  • לזהות ולאמת את הגישה שלכם למאפיינים מסוימים של השירותים;
  • לתקשר אתכם במטרה לעדכן אתכם בנוגע לעדכונים האחרונים שלנו ולספק לכם מידע ביחס להשקעות שיכולות לעניין אתכם;
  • לבצע מחקר או לערוך ניתוחים אנונימיים בכדי לשפר את השירותים שלנו ולהתאים אותם לצרכים ולתחומי העניין שלכם;
  • לתמוך ולפתור בעיות בשירותים שלנו, לתת מענה לשאלות שלכם ולתקשר אתכם;
  • לחקור הפרות ולאכוף את המדיניות שלנו, וכפי שנדרש כל ידי חוק, תקנה או כל רשות ממשלתית אחרת, למלא אחר כל צו הבאה או תהליך משפטי דומה או להשיב לבקשת ממשלה.

עם מי אנחנו חולקים את המידע שאנו אוספים אנחנו לא שוכרים, מוכרים או משתפים את המידע האישי שלכם עם צדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו. אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לחברות הבנות שלנו, לחברות כלולות, לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ב) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ג) שיווק בדוא”ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו (ראה להלן תחת “שיווק” ).

כמו כן, אנו עשויים לחשוף למשתמשים הרשומים שלנו מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים,
שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם (למשל באמצעות מאפיין ה”שיתוף עם חבר” ;). המידע
האישי הנחשף במקרה כזה עשוי להכיל את השם המלא של אותו משתמש, את השקעותיו בעבר
ובהווה, את כתובת הדוא”ל שלו, וכו…

אנו עשויים לחשוף מידע אישי, או כל מידע ששלחתם באמצעות השירותים אם יש לנו סיבה להאמין בתום לב כי גילוי של מידע כזה הוא מועיל או דרוש לצורך: (1) עמידה בכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית; (2) אכיפה של המדיניות שלנו (כולל ההסכם שלנו), כולל חקירת הפרותאפשריות שלהם; (3) חקירה, גילוי, מניעה או נקיטה של צעדים הנוגעים לפעילות בלתי חוקית או עוולה כלשהי, חשד להונאה או בעיות אבטחה; (4) לבסס או לממש את זכותנו להגן על עצמנו בתביעות משפטיות; (5) למנוע פגיעה בזכויות, ברכוש ובביטחון שלנו, של המשתמשים שלנו, שלכם ושל כל צד שלישי; או (6) לצורך שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק ו/או במקרה בו אנו מוצאים זאת לנכון על מנת לאכוף את זכויות הקניין רוחני או זכויות משפטיות אחרות.

איסוף מידע על ידי צד שלישי

המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם.

חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות. אתרים של צדדים שלישיים עשויים להכיל מידע או שירותים שאינו חוקיים, בלתי סבירים או שאנשים מסוימים עשויים למצוא אותם בלתי הולמים או פוגעניים. לפני השימוש באתרים ובשירותי צד שלישיים או לפני ביצוע רכישה, אנו ממליצים לכם לקרוא ולהבין את התנאים וההגבלות, האחריות, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, שירותים או מוצרים, ולוודא שאתם מסכימים לתנאי השימוש שלהם. אתם מכירים בעובדה כי אנו לא אחראים למוצרים, לשירותים, או לתיאורים של אותם מוצרים או שירותים שאתם מקבלים מאתרים של צדדים שלישיים, או כלפי נהלי התוכן או הפרטיות של אתרים אלה, וכי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אף מוצר או שירות של צד שלישי כזה. אתם, ביודעין ומתוך רצון, נוטלים עליכם את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתרים של צדדים שלישיים לצורך רכישת מוצרים ושירותים. אתם מסכימים שאנחנו לא נישא בכל אחריות שהיא בקשר לאתרים של צדדים שלישיים אלה ובנוגע לשימוש שלכם בהם.

לכמה זמן אנו שומרים את המידע שאנו אוספים?

אנו מעריכים את הפרטיות ואת השליטה שלכם על המידע האישי שלכם, ולכן אתם רשאים, בכל עת, לשנות, לעדכן או לבקש להסיר (בכפוף לכל חובה חוקית אחרת שתחייב אותנו לשמור את המידע)

את הפרטים האישיים שלכם על ידי פנייה אלינו ב: info@handsoff.co.il אנא שימו לב, אלא אם כן הוריתם לנו אחרת, אנו שומרים את המידע שאותו אנחנו אוספים למשך כל הזמן הדרוש לנו כדי לספק את השירותים ובכדי לעמוד בחובותינו המשפטיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.
אנו עשויים לתקן, לחדש או להסיר מידע חלקי או לא מדויק, בכל עת ועל פי שיקול דעתנו.

איך אנחנו מגנים על המידע שלכם ומעבירים אותו? אנו נוקטים זהירות רבה ביישום ובשמירה על ביטחון השירותים והמידע שלכם. אנחנו משתמשים בנהלים ובמדיניות שהם סטנדרטים לתעשייה בכדי להבטיח את הביטחון של המידע של הלקוחות שלנו ובכדי למנוע שימוש בלתי מורשה במידע שכזה. למרות שאנו נוקטים באמצעים סבירים בכדי להגן על המידע, אנחנו לא יכולים להיות אחראים עבור המעשים של אלו שהשיגו גישה בלתי מורשית או אשר משתמשים לרעה בשירותים שלנו, ואנחנו לא נותנים התחייבות, באופן מפורש או במשתמע או בכל אופן אחר, שאנחנו נמנע גישה שכזו. אנו נאחסן את הפרטים האישיים שלכם בספקי שירות הענן המהימנים שלנו העשויים להימצא במדינות מחוץ לאיחוד האירופי. הגנת הנתונים והחוקים האחרים של המדינות הללו עשויות לא להיות מקיפות כמו אלה באיחוד האירופי – במקרים כאלה אנחנו ננקוט צעדים על מנת להבטיח כי המידע האישי שלכם מקבל רמה דומה של הגנה. הנכם מביעים בזאת את הסכמתכם להעברת המידע
האישי שלכם למדינות מחוץ לאיחוד האירופי.

אם אתם חשים כי היחס לפרטיות שלכם היה מנוגד למדיניות שלנו, או אם כל אדם ניסה להשתמש לרעה בשירותים שלנו או פעל בצורה שאינה ראויה, אנא פנו אלינו ישירות ב: info@handsoff.co.il.

שותפים ועסקאות תאגידיות
אנו עשויים לחלוק את המידע שלכם, כולל המידע האישי, עם כל חברת בת, מיזמים משותפים, או חברות אחרות תחת שליטה משותפת (ביחד: “חברות כלולות” ). אנו עשויים לחלוק מידע, כולל מידע אישי, במקרה של עסקה תאגידית (לדוגמא, מכירת חלק ניכר מהעסק שלנו, מיזוג, איחוד או מכירהשל נכס).
במקרה כאמור לעיל, החברות הכלולות שלנו או החברה הרוכשת ייטלו על עצמן את הזכויות והחובות כמפורט במדיניות פרטיות זו.
קטינים השירותים אינם מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 18. אנחנו לא אוספים באופן מודע מידע אישי מילדים.
 אם אתם מתחת לגיל 18, אתם אינכם אמורים להוריד או להשתמש בשירותים או לספק לנוכל מידע אישי.
במקרה שבו נודע לנו שמשתמש מתחת לגיל 18 שיתף כל מידע, אנו נמחק את אותו המידע.
 אם יש לכם סיבה כלשהי להאמין שילד מתחת לגיל 18 שיתף כל מידע איתנו, אנא פנו אלינו

בכתובת info@handsoff.co.il.

שיווק
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלכם, כגון כתובת הדוא”ל שלכם, בעצמנו או באמצעות צד שלישי של קבלני המשנה שלנו, על מנת לספק לכם חומר פרסומי אשר אנו מאמינים שעשוי לעניין אתכם.

מתוך כבוד לזכות שלכם לפרטיות תוכלו לבקש, בכל עת, לבטל את הרישום ולהפסיק לקבל הצעות שיווק על ידי פנייה אלינו ב: info@handsoff.co.il. אם תבטלו את הרישום נסיר את כתובת הדוא”ל שלכם מרשימת התפוצה השיווקית שלנו. 

לידיעתכם, גם אם אתם מבטלים את הרישום לרשימתתפוצת השיווק שלנו, אנו עשויים להמשיך לשלוח לכם עדכונים הקשורים לשירות והודעות.
עדכונים או תיקונים למדיניות פרטיות אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, והגרסה העדכנית ביותר תמיד תפורסם באתר האינטרנט שלנו (כפי שמשתקף בכותרת “תוקן לאחרונה” ).

אנו ממליצים לכם לעיין במדיניות פרטיות זו באופן קבוע לראות אם יש שינוי כלשהו. במקרה של שינויים מהותיים אנו נודיע לכם באמצעות השירותים שלנו או בדוא”ל. השימוש המתמשך שלכם בשירותים, לאחר הודעה באתר שלנו על תיקונים כאלה, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות הפרטיות ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים של התיקונים האלה.

איך ליצור איתנו קשר

אם יש לכם שאלות כלליות לגבי השירותים או לגבי המידע שאנו אוספים אודותיכם ולגבי אופן
השימוש שלנו בו, אנא פנו אלינו בכתובת info@handsoff.co.il.

טוביה מרמלי

רוצים להשקיע אך לא יודעים מה מתאים לכם?

אנחנו נאפיין עבורכם
השקעה מדוייקת
לצרכים שלכם
בשיטת הנדלנומטר

פתח צ'ט
💬 צריכים עזרה?
היי 👋
צריכים עזרה?